Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

İş bu, Mesafeli Satış Listesi, içinde yer alan Alıcı ve Satıcı listede belirtilen şekilde geçerlidir.

1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme içinde satıcı olarak yer.) :

Unvanı : Ticinext

Telefon :

Eposta adresi : bilgi@ticinext.com

2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme içerisinde alıcı olarak yer.)

Teslim Edilecek Kişi :

Teslimat Adresi :

telefon :

E-Posta adresi :

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adres :

telefon :

E-Posta adresi :

Fatura Teslim : Aksi yöndeki bir istek tarafımıza iletilmeden fatura, hayalinden sonra elektronik tasarım alıcıya teslim edilecek.

4. Konu İş bu sözleşmenin konusu; Alıcı, satıcıya ait internet sitelerinde, elektronik satıcıya ait olan ve internet sitelerinde, satın alınabilir fiyatında yer alan ürün / ürün satışı ve teslimi ile 06.03.2011 günlü Gazetede yayına teslim edilen Mesafeli Sözleşme Dair'e teslim edilir. "Sözleşmek" anlamındadır.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

5.1Satın alınmak istenen ürünün tüm özellikleri ve çeşitli açılardan çekilmiş resimleri internet sitelerinde yer almaktadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup olmadığını, belirtilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün yeniden üretiminin yapılıp yapılmayacağı Satıcı inisiyatifindedir.

5.2Satın almak istediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahil değildir %18 KDV dahil ücret işlemi ücreti satın alma aşamasında son fiyat olarak gösterilir.. İlan edilen ürün fiyatları kampanya süresince (belirtilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye veya değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı tarafından satın alınmak istenen, sözleşme konusu ürün / hizmetler tüm vergiler dahil satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer almaktadır.

6. Cayma Hakkı

6.1.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

6.1.1.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir. 

6.1.2.Elektronik ortamda anında (uzaktan) ifa edilen yazılım hizmetleri veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,

6.1.3.Yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, cayma hakkı ve ürün iadesi dışındadır.

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

6.2.1. Üçüncü kişiye veya Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek istenen ürün tüzel kişilik tarafından satın alınmış ve fatura tüzel kişilik adına düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel kişiliğin düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişilik adına düzenlenen ürün iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile birlikte Satıcıya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin süresi içerisinde yapılması ve cayma bildirimine konu ürünlerin makul süre içerisinde kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün içerisinde, almış olduğu ürün / ürünlerin bedelini veya Alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.2.5. Alıcının, kusurundan kaynaklanan bir nedenle, malın değerinin azalması veya iadenin imkânsızlaşması söz konusu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı tarafından düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Mesela kampanya kapsamında belirli bir limit ile alışveriş edilmiş olması kapsamında yapılan indirim var ise bu miktar Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit tutarında yapılan alışveriş karşılığında verilen hediyeler söz konusu ile cayma hakkının kullanımı akabinde iade edilecek ürün ile birlikte gönderilen hediye ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının kullanımından doğan masraflar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

7. Ürün Teslimi

7.1.  Alıcı, internet sitesilerimiz gözden geçirilir, konusu ürün/ özellikleri, fiyatı, ödeme şekli ve teslim hakkında hakkında yukarıda yer alan ön satış satış, kabul edilebilir, elektronik konsept bu iddiaları iddia ve iddia eder. İş bu ön eğitimden elektronik eğitim hakkında; "İlgilenmek", "herhangi bir yerde" karadan önce alıcının, "bölgedeki nakliyeleri"; ürün özellikleri, fiyatı, teslim ve iade ile teslim ile adreslerini ve tüm hikayeler satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile yollu teslim almayı akdet etmeyi talep ve kabul eder.

7.2.  Sözleşme konusu ürün / alıcı olmayan kişi, genel süre boyunca, alıcıya tarafından yetiştirilen web sitesindeki adreste belirtilen adreste belirtilen adreste bulunur. (Özel ürün ve projeler 30'un üzerinde olabilir)

7.3.  Satıcı, siparişin konusunun konusu, alıcının gidişinin içinde olacağı hallerde, eğer alıcının tahmininde sona erebilir ve ödenmemiş sayılır, onu kabul edilemez bir şekilde kabul edilir ve kabul edilmez. .

7.4.  Alıcı, satın alma konusu ürünlendirmesi için işleyecek olan elektroniklerinde bu ön Bilgi Form ödenmemesi için ödenmemiş ve/veya banka kayıt talebindeyken, satıcının satın alınması için teslim edilecek olan erkine, alıcıdan ödeme yapma konusunda teslim edilecek olan teslim edilecek  iade edilecek yapılmayacağı ve alıcı tarafından belirlenecek süre  (özel ürün ve proje/yazılımda ödeme süresi 30'a kadar)  ödeme yapmadığı için satıcının sözleşmeyi tek sözleşmeyi feshedemez ve projeyi iade yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Satıcı, kusuru olmadan, ön görülemeyecek olan sebep ile borçlarını yerine bir halin teslimatı ile ilgili ürün / ürünün tesliminden örnek alınacak şekilde, kabul alıcıya bildir ve içinden bir halin teslim almayın. Alıcı, öngörülmeyen bu şekilde, siparişin, satıcı tarafından iptal kabul kabul beyan, kabul ve ifade edilecektir. Alıcı tarafından satın alınan ödeme ödeme bedeli, tarafından gün içinde, Alıcıya da kredi kapsamında iade edilir. Kredi iadesinde kullanılamaz.

7.6.  Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, veya benzeri bir harcama belgesi düzenlenmeyen kart ödeme kartı onay belgesi, kartn bir tarafından hukuka aykırı kullanımda kullanımda; 23.2.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 günü ve 26458 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Banka Kartları Hakkındaki seçim ve Kredi Kartları hakkında yapılır.

7.7.  Alıcı özel yazılım yaptırıyorsa ve bir projede işlemi yaptırıyorsa projeyi iptal edip iadesi isteme hakkı yoktur.

8. Şair Hükümler

8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği, sonrasında güncellediği bilgiler ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış, pazarlama, bilgilendirme vb. amaçlarla ulaşmasına izin vermiştir. Alıcı, Satıcının iletişim bilgilerini bu amaç ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme konusu mal/ hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer alan ürünlerin teslim alınan ürünler / hizmetler içerisinde olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız olduğunu, sevk irsaliyesi / fatura içeriği ile uyumlu olduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, fatura aslı ile birlikte iade edilmelidir.

8.3. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, Satıcının, bu bilgilerin gerçeğe uygun olmaması sebebi ile her ne nam altında olursa olsun uğrayacağı zararı tümüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde;

9. TEMA LİSANS & SATIŞ

Scriptlerin herhangi bir portalda veya kendi web sitenizde açık demo ile (YAZILIM) satışı, dağıtımı ve takası kesinlikle yasaktır. Web sitemizde satışa sunulan tüm yazılımlar ticinext.com - trwebdemolarım.com sitelerine ve bunların sahibi olan "Batuhan Gündoğdu'ya" aittir, ve Batuhan Gündoğdu'nun malıdır. Bu yüzden bu siteden yazılım satın alan kişiler aldıkları yazılımı izinsiz olarak yeniden SATAMAZ - DAĞITAMAZ - PAYLAŞAMAZ - içeriğini düzenleyip tekrar satamaz-paylaşamaz - yazılım kendisine aitmiş gibi paylaşımını yapamaz. Alıcı bu maddelere uymayı ve uymadığı zaman hakkında yasal işlemlerin başlatılacağını kabul ve taahhüt eder. Alıcı kendisine verilen yazılımı Satıcı'ya ilettiği alan adı/domain dışında başka bir alan adı/domain üzerinde kullanmayacağını kullandığı taktirde tüm lisanslarının kalıcı olarak iptal edileceğini kabul eder.

9.1  Satın alınan açık kaynak script ile ilgili html tema veya eklentiyi satın alma öncesi canlı destek ekibimizden yada satın alma sonrası ilgili sipariş detayınızdan bilgi satın alım linkini talep edebilirsiniz.

Tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Alıcı, İş bu yerli kalacak, Ön Bilgi Formunu elektronik sözleşmeyi onaylayarak ve sözleşme konusu mal / hizmete yapılacak, gelecek için geleceknu, kabul için kabul ve kabul edecek. Bu ön bilgilendirme formülü tarafından, okunarak, herkes tarafından anlaşılmış, herkes tarafından kabul ve beyan edilmiştir.